Zmiany w 2020 roku w prawie podatkowym

23 stycznia 2020

Wraz z 2020 rokiem pojawiło się kilka zmian w prawie podatkowym. Które z nich są najistotniejsze i kiedy dokładnie zaczną obowiązywać? Poniżej najistotniejsze informacje. Zachęcamy do lektury!

Podatki i podatnicy w 2020 roku

W 2020 roku w życie między innymi wejdą część Pakietu Przyjazne Prawo, 17-proc. podatek dochodowy od osób fizycznych, Mały ZUS plus czy ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym. Kiedy zaczną obowiązywać wymienione ustawy i na czym dokładnie będą polegać? Wyjaśniamy!

1 stycznia 2020 roku obowiązywać zaczną:

 • Część Pakietu Przyjazne Prawo, który między innymi wprowadza prawo do błędu przez rok od dnia rozpoczęcia działalności, wydłuża termin rozliczenia VAT w imporcie, wprowadza udogodnienia dla rzemieślników.
 • Ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym, w myśl której czas zapłaty dla podmiotów publicznych wyniesie 30 dni, natomiast 60 dni, gdy dłużnikiem będzie duże przedsiębiorstwo a wierzycielem mała lub średnia firma.
 • Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych ‒ faktury zostaną wystawiane tylko wtedy, gdy na paragonie będzie znajdował się numer identyfikujący nabywcę. Sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę, gdy nabywca będzie dysponował numerem identyfikującym zgodnym z numerem umieszczonym na paragonie.
 • Na osoby działające w branżach wulkanizacyjnej, paliwowej oraz właścicieli warsztatów samochodowych nałożony zostanie obowiązek korzystania z kas fiskalnych online.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych  zostanie zmieniony na na 17%.
 • Mikrorachunki ‒ kolejna zmiana to wprowadzenie mikrorachunków, taki rachunek zostanie przypisany każdemu podatnikowi, na wymieniony rachunek wpłacane będą podatki PIT,CIT i VAT.
 • Zwiększenie limitu sprzedaży ‒ wprowadzona zostanie zmiana limitu sprzedaży dla małych podatników ‒ z 1,2 mln euro do 2 mln euro.
 • Zmiana stawki akcyzy dla samochodów hybrydowych i elektrycznych. Samochody hybrydowe z silnikiem o pojemności do 2 litrów objęte zostaną podatkiem w wysokości 1,55%, z silnikiem o pojemności powyżej 3,5 litra, 9,3 %. W życie wchodzi również wynosząca 10% podwyżka akcyzy na wyroby alkoholowe i produkty tytoniowe.

Inne zmiany w prawie podatkowym w 2020 roku

To nie koniec zmian w 2020 roku, w kolejnych miesiącach obowiązywać zaczną:

 • Mały ZUS plus ‒ Mały ZUS Plus obowiązywał będzie firmy, które w 2019 roku uzyskały dochód do 120 000 zł. W myśl wymienionej regulacji wysokość comiesięcznych składek będzie ustalana proporcjonalnie do uzyskanego dochodu. Z takiej ulgi można będzie korzystać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności.
 • Likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K i VAT -27, który zostanie zastąpiony  przez JPK_VAT.
 • Powstanie nowy rodzaj spółki ‒  Prosta Spółka Akcyjna.

Podsumowanie

Pakiet Przyjazne Prawo, mikrorachunki, ustawa o zatorach płatniczych, Mały ZUS plus to tylko niektóre ze zmian jakie czekają nas w 2020 roku. Warto więc dokładnie przeanalizować wszystkie interesujące nas kwestie, a w razie jakichkolwiek wątpliwości skonsultować się ze specjalistą.