Jak ustalić status przedsiębiorcy dla JPK?

9 grudnia 2016

Obowiązek przekazywania JPK do organów podatkowych wszedł w życie 1 lipca br., obejmując duże przedsiębiorstwa. Od stycznia 2017 r. będzie on dotyczył także małych i średnich firm, a od 2018 r. – mikroprzedsiębiorstw. Biuro rachunkowe Poznań podpowiada, jak określić swój status dla JPK.

Kryterium średniego zatrudnienia i obrotów

Przy ustalaniu statusu przedsiębiorcy brane jest pod uwagę średnioroczne zatrudnienie oraz roczny obrót netto firmy w ciągu dwóch ostatnich lat rozliczeniowych. Warto przy tym pamiętać, że kryterium finansowe nie musi być spełnione w każdym przypadku, a przynajmniej w jednym z określonych oraz w jednym z dwóch poprzednich lat rozliczeniowych.

Definicje przedsiębiorców

Zgodnie z definicją, mikroprzedsiębiorcą jest właściciel firmy, który zatrudniał mniej niż 10 pracowników i osiągnął obrót w wysokości nie większej niż 2 mln euro lub sumy aktywów bilansów z jednego z tych dwóch lat nie przekroczyły tej kwoty. Małym przedsiębiorstwem jest natomiast firma zatrudniająca mniej niż 50 pracowników, której roczny obrót lub suma aktywów bilansów nie przekroczyły 10 mln euro. Z kolei średnie przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia maksymalnie 250 osób, jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro albo suma aktywów bilansów nie przekroczyła 43 mln euro. Wszystkie pozostałe firmy są kwalifikowane jako duże przedsiębiorstwa.

Kto jest pracownikiem firmy?

Pamiętać należy, że przy ustalaniu średniorocznego zatrudnienia brani pod uwagę są tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoby, pracujące w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło, nie są – według kodeksu pracy – pracownikami firmy. Nie są nimi także osoby, znajdujące się na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim lub wychowawczym.