Obsługa kadrowo-płacowa

27 października 2019

  Obsługa kadrowo-płacowa to istotny dział w każdej firmie. Zakres takiej obsługi jest dość szeroki i obejmuje wiele aspektów związanych takimi czynnościami, jak:  
  • naliczanie wynagrodzeń ‒ przygotowywanie list płac
  • ewidencja czasu pracy
  • rozliczanie urlopów
  • obsługa rozliczeń z ZUS pracowników i pracodawców
  • prowadzenie teczek pracowniczych
  • przygotowywanie i obsługa umów o pracę i umów cywilno-prawnych
  • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku od wynagrodzeń – PIT-4R, PIT-11
  • Ponadto specjaliści z działu kadrowo-płacowego często odpowiedzialni są za zarządzanie dokumentacją związaną z zatrudnieniem pracownika
  • rejestracja zwolnień lekarskich
  • prowadzenie rejestru szkoleń BHP
Rzetelne i prawidłowe prowadzenie wyżej wymienionych kwestii jest niezmiernie istotne, a jakiekolwiek niedopatrzenia mogą mieć bolesne konsekwencje. Warto więc zdać się tutaj na fachowców ze specjalistyczna wiedzą i doświadczeniem.   Za obsługę kadrowo-płacową może odpowiadać wewnętrzny dział w firmie, inną możliwością jest powierzenie takiego zadania firmom zewnętrznym, na przykład biurom rachunkowym.