?>

Nowy limit transakcji gotówkowych

16 listopada 2016

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. Jej głównym założeniem jest obniżenie limitu transakcji gotówkowych, które ma ograniczyć dokonywanie płatności z pominięciem rachunku płatniczego.

Z euro na złotówki

Zgodnie z założeniem, od stycznia przyszłego roku, limit transakcji gotówkowych ma się zmniejszyć z 15 tys. euro do 15 tys. zł. Podatnicy, którzy przekroczą tę kwotę, nie będą mogli zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów – przypomina biuro rachunkowe Poznań.

Zmiany korzystne dla firm i budżetu państwa

Według ustawodawcy, taka zmiana pozwoli na większą transparentność dokonywanych transakcji, na której skorzystają sami przedsiębiorcy. Niższy limit ma bowiem ograniczyć nieuczciwą konkurencję między firmami, a także zmniejszyć wpływy szarej strefy. Obniżanie progów kwotowych to zjawisko stosowane na szeroką skalę w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Pozwala ono zwalczyć problemy związane z unikaniem opodatkowania czy ukrywaniem przychodów. Przeciwdziała również praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z zapisami w nowelizacji, dla transakcji zawartych przed 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będą obecne limity gotówkowe w wysokości 15 tys. euro, jednak tylko pod warunkiem, że nie przekroczą tego progu kwotowego. W takim przypadku nowe regulacje nie będą miały zastosowania do transakcji dokonanych do końca 2016 r.