Nowelizacja ustawy o pełnomocnictwie podatkowym

15 lipca 2016

Z dniem 1 lipca 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego wyszczególnione w nowelizacji ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o Ordynacji podatkowej. Mają one na celu uporządkowanie kwestii reprezentowania podatnika w sprawach podatkowych przez pełnomocnika. Jakie zmiany weszły w życie z początkiem miesiąca?

Co uległo zmianie?

Zmianie uległ przede wszystkim zakres pełnomocnictwa ogólnego. Z pierwszym dniem lipca, pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocników do działania w imieniu podatnika we wszystkich sprawach podatkowych i innych związanych z organami podatkowymi lub kontroli skarbowej. Ustanowienie pełnomocnika jest już możliwe zarówno w toku postępowania, jak i poza nim. Pojawiła się również możliwość ustanowienia kilku pomocników ogólnych jednocześnie.

Pełnomocnictwo w formie elektronicznej

Kolejną ważną zmianą w przepisach są zasady udzielania pełnomocnictwa ogólnego. Od nowego miesiąca pełnomocnictwo składane jest w formie dokumentu elektronicznego na podstawie wzoru określonego przez Ministra Finansów. Wyjątkiem od reguły będą problemy techniczne uniemożliwiające elektroniczną wysyłkę dokumentu. Kolejna zmiana dotyczy adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, którzy sami, poza mocodawcą, mogą składać pełnomocnictwo. W przypadku wypowiedzenia im pełnomocnictwa, będą mieli obowiązek działania na rzecz strony przez kolejne dwa tygodnie od złożenia wypowiedzenia, chyba że zwolni ich z tego mocodawca. Dodatkowo, pełnomocnicy ogólni nie będą mieli uprawnień do podpisywania deklaracji podatkowych, wymagających odrębnego pełnomocnictwa.