Kodeks Pracy – Umowa już przed pierwszym dniem pracy!

20 maja 2016

Od 1 września 2016 roku ma wejść w życie zmiana dotycząca zawierania umowy o pracę. Pracodawca będzie miał obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków jeszcze przed podjęciem pracy przez nowo zatrudnioną osobę.

Do tej pory

Dotychczas kodeks pracy wymagał, aby umowę o pracę podpisać w dniu rozpoczęcia zatrudnienia (do końca trwania tego dnia). Niestety taki zapis daje pracodawcom furtkę do oszustw i wykorzystywania tzw. „syndromu pierwszej dniówki”. W trakcie ewentualnej kontroli inspekcji pracy osoby, które nie mają podpisanej umowy o pracę, przedstawiane są właśnie jako pracujące pierwszy dzień. Przepisy obowiązujące w dotychczasowym kształcie dają więc możliwość nielegalnego zatrudnienia.

Po zmianach

Nowelizacja kodeksu pracy zakłada, że warunki umowy o pracę trzeba będzie potwierdzić przed podjęciem zadań przez pracownika. Dzięki temu organy kontrolne będą miały jasną sytuację w trakcie sprawdzania legalności zatrudnienia pracowników w danym przedsiębiorstwie. Nowe przepisy przewidują również sankcję dla pracodawcy za brak pisemnego potwierdzenia pracownikowi warunków umowy o pracę. Za takie naruszenie wymierzana miałaby być grzywna. Nowelizacja została zaakceptowana przez Sejm i czeka na rozpatrzenie przez Senat.

Masz inne wątpliwości dotyczące księgowości lub zatrudniania pracowników? Nasze biuro rachunkowe w Poznaniu odpowie na Twoje pytania! 692-247-448 optimum@optimumbiuro.com.pl