Jaka forma opodatkowania najbardziej optymalna?

2 grudnia 2019

Chyba każdy z przedsiębiorców przed założeniem działalności gospodarczej zadawał sobie pytanie: jaką formę podatku wybrać? Formy opodatkowania bowiem są różne, a podczas rejestracji w CEIDG trzeba przecież wybrać jedną formę rozliczania się z podatku. Podstawową i najczęściej wybieraną formą opodatkowania jest skala podatkowa, czyli zasady ogólne, jednak są wyodrębnione jeszcze 3 inne formy podatku dla przedsiębiorców.

Skala podatkowa – zasady ogólne

Skala podatkowa jest oparta na dwóch podatkach – od października 2019 jest to 17% (za rok 2019 – 17.75%) i 32% po przekroczeniu pułapu dochodu 85 528 zł. Jest najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców formą podatku.

Zalety:
 • ulgi podatkowe np. na dzieci
 • możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem
 • możliwość rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 • możliwość skorzystania z kredytu podatkowego
 • możliwość odjęcia przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodów
Wady:
 • po przekroczeniu określonego dochodu przedsiębiorca musi zapłacić wyższy podatek
 • obowiązek prowadzenia PKPiR (Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów)

Podatek liniowy

Przedsiębiorca bez względu na wysokość dochodu opodatkowany jest stałą wartością 19%

Zalety:
 • jedna, stała stawka podatku, bez względu na uzyskiwane dochody
Wady:
 • brak możliwości skorzystania z wszystkich możliwości i ulg podatkowych jak w przypadku zasad ogólnych
 • brak kwoty wolnej od podatku

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W formie tej przedsiębiorca w zależności od rodzaju wykonywanej działalności opodatkowany może być stawkami: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%. Kolejnym warunkiem jest też uzyskanie przychodu nieprzekraczającego 250 000 euro z tej działalności prowadzonej samodzielnie lub w spółce.

Zalety:
 • Niskie stawki ryczałtu
Wady:
 • Niemożność pomniejszenia przychodów o poniesione koszty
 • Ryczałtem opodatkowane mogą być tylko określone branże i działalności (art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym)

Karta podatkowa

Rozliczanie się za pomocą tej formy podatku zależy przede wszystkim od: rodzaju działalności (np. opieka nad osobami starszymi, usługi rozrywkowe), wielkości zatrudnienia, liczba ludności miejscowości w której prowadzona jest działalność, wiek podatnika itp.

Zalety:
 • Nie ma obowiązku posiadania KPiR
 • Niska wartość podatku płatnego okresowo
Wady:
 • Nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów
 • Opłacana niezależnie od tego czy przedsiębiorca uzyskuje dochód