1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

25 kwietnia 2016

Podatnicy, którzy składają roczne zeznanie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za rok 2015 mogą przekazać 1% podatku na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego. Poniżej wyjaśniamy, kto może dokonać przekazania i jak to zrobić.

Kto może przekazać 1%?

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego mogą przekazać osoby:
  • Opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  • Rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • Prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z podatku liniowego (19%)
  • Emeryci, pod warunkiem, że PIT-37 wypełniają samodzielnie i nie korzystają w tym zakresie z pomocy ZUS.

Które organizacje są OPP?

Organizacją Pożytku Publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła. OPP musi prowadzić działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa i spełniać szereg innych wymogów. W sprawdzeniu, czy dana organizacja jest uprawniona do 1% pomoże Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego, który można znaleźć na stronie http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html.

Jak przekazać 1% podatku?

Żeby przekazać swój 1% wybranej organizacji, należy wypełnić dodatkowe dwa pola w deklaracji podatkowej PIT. W pola te wpisać należy:
  • numer KRS organizacji
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% należnego podatku
Ministerstwo Finansów przypomina, że warunkiem przekazania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego jest zapłata całego podatku do 30 czerwca 2016.